Walne zebranie Stowarzyszenia Unia Literacka

Opublikowano: 18.02.2023 przez


04/02/2023

4 lutego w warszawskim Domu Literatury odbyło się pierwsze po pandemicznej przerwie walne zebranie Stowarzyszenia Unia Literacka. Wzięło w nim udział 46 osób, zaś 16 osób głosowało za pośrednictwem przedstawicielek i przedstawicieli. Podsumowaliśmy ostatnie trzy lata i przedyskutowaliśmy dużo nowych działań – zarówno na rzecz całego środowiska, jak i naszego stowarzyszenia. Wybraliśmy również nowe władze: zarząd, komisję rewizyjną, komisję członkowską i sąd koleżeński. W skład nowego, rozszerzonego zarządu weszli: Jacek Dehnel – prezes, Małgorzata Gutowska-Adamczyk – skarbniczka, Zygmunt Miłoszewski – sekretarz, oraz Grzegorz Piątek i Anna Kochnowicz-Kann.

 

Unia Literacka