O nas

Pisanie to samotnictwo. Bardzo szybko okazuje się jednak, że potrzebujemy siebie nawzajem. Trudności stwarza nie sama literatura, ale wszystko, co wokół niej: podpisywanie umów, zawiłości rynku książki, prawo autorskie. Nie mamy swojego związku zawodowego, systemu ubezpieczeń społecznych, zapomóg socjalnych, wspólnego forum, gdzie możemy pytać o klauzule prawne, rzetelność danego wydawcy. Nikt nie zebrał w jednym miejscu porad, orzeczeń sądowych ani dokumentów ważnych dla naszej pracy. Każdy poeta, pisarka kryminałów, reportażystka czy prozaik, nawet ci doświadczeni, z dużym dorobkiem, są sami wobec machiny rynku książki i stają niekiedy w sytuacji, w której potrzebują wsparcia i porady. Dlatego postanowiliśmy powołać stowarzyszenie, które będzie reprezentowało nasze interesy, lobbowało na rzecz rozwiązań korzystnych dla literatury i czytelnictwa w Polsce, stanowiło forum wymiany wiedzy fachowej.

Unia Literacka została wymyślona przez grupę polskich pisarek i pisarzy na Targach Książki w Londynie w marcu 2017 roku, we wrześniu miało miejsce zebranie założycielskie, w lipcu 2019 wpisano nas do KRSu.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury (STL) i samorządami powołaliśmy rezydencje literackie w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. W początkach pandemii stworzyliśmy „UL z książkami”, lockdownowy cykl 50 spotkań autorskich online, a także zrzutkę na zapomogi dla pisarek i pisarzy, których pandemia wpędziła w kłopoty finansowe. Wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym (KBF) i STL zorganizowaliśmy Kongresy Książki w Krakowie, które stanowią okrągły stół polskiego rynku książki. W kolejnych edycji Kongresu powstały umowy modelowe (dostępne na naszej stronie) i opinia prawna o „prawie do faktów” (które rekomendujemy wszystkim twórczyniom i twórcom literatury w Polsce) a także powstała Konwencja Krakowska, pierwszy kodeks dobrych praktyk uzgodniony przez pisarzy, tłumaczy i wydawców. Wspólnie z STL zbudowaliśmy stronę Impresariatu Literackiego, która ułatwia kontakt organizatorów spotkań z autorami i tłumaczami.

Unia Literacka brała udział w pracach legislacyjnych (ustawa o ubezpieczeniach artystów, implementacja dyrektywy DSM w prawie autorskim), lobbuje za zmianami korzystnymi dla pisarstwa, czytelnictwa, literatury.

Członkowie

* - członkowie założyciele

Unia Literacka