Stowarzyszenie

Unia Literacka

Pisanie to samotnictwo. Bardzo szybko okazuje się jednak, że potrzebujemy siebie nawzajem. Trudności stwarza nie sama literatura, ale wszystko, co wokół niej: podpisywanie umów, zawiłości rynku książki, prawo autorskie. Nie mamy swojego związku zawodowego, systemu ubezpieczeń społecznych, zapomóg socjalnych, wspólnego forum, gdzie możemy pytać o klauzule prawne, rzetelność danego wydawcy. Nikt nie zebrał w jednym miejscu porad, orzeczeń sądowych ani dokumentów ważnych dla naszej pracy. Każdy poeta, pisarka kryminałów, reportażystka czy prozaik, nawet ci doświadczeni, z dużym dorobkiem, są sami wobec machiny rynku książki i stają niekiedy w sytuacji, w której potrzebują wsparcia i porady.

 Dlatego postanowiliśmy powołać stowarzyszenie, które będzie reprezentowało nasze interesy, lobbowało na rzecz rozwiązań korzystnych dla literatury i czytelnictwa w Polsce, stanowiło forum wymiany wiedzy fachowej.

Członkostwo

Jak dołączyć

 

Kandydatki i kandydaci do członkostwa w Unii muszą spełniać warunki wstępne:

  1. Być pełnoletni.
  2. Mieć wartościowy dorobek literacki w postaci co najmniej dwóch książek, ogłoszonych drukiem w profesjonalnym wydawnictwie (proza, poezja, dramat, reportaż/literatura faktu, eseistyka, literatura dziecięca, literatura gatunkowa, itp.). W wyjątkowych przypadkach warunek ten spełnia jedna książka, jeśli została nominowana lub nagrodzona jedną z najważniejszych krajowych lub zagranicznych nagród literackich. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (brak publikacji z powodów niezwiązanych z jakością utworów, np. zamieszkania w państwie stosującym system cenzury) komisja może odstąpić od tego warunku.
  3. Uzyskać rekomendację dwóch członków Unii.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, trzeba pobrać, wydrukować i wypełnić formularz deklaracji, który następnie, wraz z podpisaną przez dwóch członków rekomendacją (lub rekomendacjami), należy przesłać na adres: czlonkostwo.unialiteracka@gmail.com. Oba formularze są dostępne poniżej.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Unii podejmuje Komisja Członkowska, która zbierać się będzie regularnie co kwartał lub co miesiąc, w zależności od potrzeb. O przyjęciu do stowarzyszenia Komisja powiadamia drogą mailową. W przypadku odmowy można się ponownie ubiegać o przyjęcie do Unii, jednak nie wcześniej niż 2 lata od otrzymania decyzji i nie na podstawie tego samego dorobku.

Po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu, należy uiścić przelewem coroczną składkę członkowską, która wynosi 200 zł gdy osoba przystępuje do stowarzyszenia w pierwszym półroczu danego roku, zaś 100 zł gdy przystępuje w drugim. Numer konta znajduje się w dziale “kontakt”.

Składka członkowska w następnym roku kalendarzowym (w wysokości 200 zł) powinna być przelana do 31 maja danego roku.

Co daje ?

Unia Literacka jest przede wszystkim stowarzyszeniem zawodowym, działającym na rzecz profesjonalistów – zarówno tych, dla których pisarstwo stanowi główne źródło utrzymania, jak i tych, którzy mają inny zawód, literatura stanowi jednak zasadniczą część ich aktywności twórczej.

            Tam, gdzie kończą się przyjemności amatorskiej twórczości literackiej, pisania do szuflady i publikowania własnym sumptem, zaczynają się schody. Autorzy i autorki stają naprzeciw machiny – czasem wielkich wydawnictw z potężnymi działami prawnymi, czasem – niewielkich i półprofesjonalnych firm o luźnych praktykach. Muszą podpisywać umowy z wydawcami, z czasopismami i portalami publikującymi felietony i artykuły, z organizującymi spotkania autorskie bibliotekami i ośrodkami kultury, z producentami teatralnymi czy filmowymi. Muszą orientować się w prawie autorskim, w zasadach rządzących przekładami na inne języki, niekiedy ścigać plagiaty albo organizować audyty finansowe. Wszystko to wymaga fachowej wiedzy, którą zdobywa się latami i, niestety, na własnych błędach. Licznych i kosztownych.

             Unia Literacka zamierza wspierać swoich członków w tych sytuacjach poprzez gromadzenie wiedzy, edukowanie, lobbowanie, współtworzenie instytucji, wskazywanie sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk.

Aktualności

18

Sty

Walne zebranie

 

2020

Nasze najbliższe plany to:

  • stworzenie umów modelowych, które pozwalałyby twórcom i twórczyniom na sprawdzanie, czy ich interesy są należycie chronione w umowach z wydawcami, redakcjami, bibliotekami i producentami adaptacji,
  • budowanie trwałej sieci rezydencji pisarskich,
  • lobbowanie na rzecz zmian prawnych polepszających stan naszej branży (ubezpieczenia dla twórców, usprawnienie systemu wynagrodzeń od wypożyczeń bibliotecznych, itd.),
  • negocjowanie systemu dobrych praktyk z przedstawicielami branży wydawniczej
  • stworzenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury systemu impresariatu, ułatwiającego organizowanie spotkań autorskich.

2018-19

Unia Literacka została powołana we wrześniu 2017 roku w Warszawie i jeszcze zanim uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w czerwcu roku 2019, zaangażowała się m.in. powoływanie rezydencji pisarskich, prace w Ogólnopolskiej Konferencji Kultury przy tworzeniu ubezpieczeń dla twórców, czy upominanie się o polepszenie warunków na krakowskich Targach Książki.

 Obecnie jesteśmy pełnoprawnym stowarzyszeniem i wypływamy na szerokie wody.

Zapomogi

Drodzy Piszący i drodzy Pomagający! W marcu 2020 roku Unia Literacka ogłosiła na Zrzutka.pl zbiórkę na pomoc tym autorkom i autorom, którzy w wyniku pandemii COVID-19 znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej (link: https://zrzutka.pl/7y7brm ). Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy już kwotę, z której będzie można pomóc wielu osobom – dziękujemy i bezczelnie prosimy o więcej!

 

Powołaliśy komisję socjalną, w której obok reprezentantek Unii (Sylwia Chutnik, przewodnicząca, Julia Fiedorczuk, Joanna Olech) zasiadają przedstawicielki współpracujących z nami dwóch fundacji polskich noblistek: Fundacji im. Wisławy Szymborskiej (Paulina Małochleb) i Fundacji Olgi Tokarczuk (Izabella Kaluta).

 

Wszyscy polscy autorzy i autorki (niezależnie od tego, czy należą do stowarzyszeń pisarskich), którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji finansowej z powodu pandemii, mogą składać on-line wnioski o zapomogę – regulamin przyznawania zapomóg i wniosek do wypełnienia znajdą Państwo poniżej.

Rezydencje

Istniejące niegdyś „domy pracy twórczej” odeszły do lamusa. Dziś w wielu krajach działają zupełnie inne instytucje, nie tylko pozwalające zajmować się pisaniem i tłumaczeniem w dogodnych warunkach, ale też nastawione na budowanie mostów pomiędzy literaturami, kulturami i społeczeństwami. W Polsce takie programy – choć stanowią przecież niewątpliwą gratkę dla budowania marki miejscowości goszczących ludzi książki – są na razie bardzo skromne.

             Unia Literacka wspólnie ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury oraz we współpracy z różnymi fundatorami (władze i instytucje samorządowe, firmy, osoby prywatne) tworzy sieć rezydencji stypendialnych, które mają być przeznaczone dla twórców i twórczyń zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Ze stałym programem i czytelnymi zasadami rekrutacji poprzez każdorazową ocenę wniosków przez jury stypendialne.

            Dotychczas zorganizowaliśmy już krótkie programy w Dusznikach Zdroju i w Puszczy Białowieskiej, które mamy nadzieję stopniowo rozwijać. Prowadzimy również rozmowy z samorządami kilku polskich miast, aby stworzyć grupę atrakcyjnych miejsc, które mogłyby umieścić Polskę na europejskiej i światowej mapie rezydencji literackich.

Kontakt

E-mail

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Unia Literacka
ul. Narbutta 20/33
02-541 Warszawa

Konto

Stowarzyszenie Unia Literacka
38 1600 1462 1888 4754 9000 0001

Dane do faktur

Stowarzyszenie Unia Literacka
ul. Wiktorska 63
02-587 Warszawa
NIP 521-386-93-68